Se stavbou domu je spojena celá řada jednotlivých kroků. Jednotlivé fáze musí na sebe časově navazovat. 
 
 

Zahájení výstavby domu

Jako první je potřeba si vyřídit stavební povolení. Až poté je možné přejít k samotné výstavbě. Pro realizaci stavby domu je vhodné oslovit firmu. Stavba začíná vyměřením nulového bodu. Je tak charakterizována výška budoucí podlahy vůči okolnímu terénu. Poté je potřeba provést úpravy terénu, tedy jeho zarovnání. 
 

Výkopové práce

Dalším krokem jsou výkopové a zemní práce. V místech, kde bude nosné zdivo, je potřeba vyhloubit výkop pro základové pásy. Výkopy se zaplní betonem do určité výšky. Později se na ně položí betonové tvárnice. Veškeré rozměry jsou určeny projektantem či statikem v projektu. Při kopání základů rodinného domu nesmíme zapomenout na prostupy pro sítě. 
 

Dokončování základní desky

Svrchní část podloží se vysype štěrkopískem nebo kamenivem. Do celého prostoru mezi obvodem stavby se následně betonuje základní deska. Vše se provádí v jednotlivých krocích, které se musí řádně dodržet. Základem je použití kvalitního betonu, který musí udržet celou váhu domu. Správné lití betonu a dodržení postupu má vliv na kvalitu stavby. 
 

Úpravy terénu a zahrady

Máte hotovy základy domu, následně je potřeba provést samotnou výstavbu domu. S plánováním stavby domu nezapomeňte také na úpravy zahrady a výkopy pro bazény.  Je potřeba si uložit na vhodném místě zeminu, kterou následně použijeme pro modelaci terénu. S výkopovými pracemi, betonáží základů a úpravami zahrady vám pomůže odborná firma. Díky minibagru a nákladním vozům vyřeší za vás také odvoz zeminy, která vám na pozemku přebývá.