12.4.2017
 
Solární  panely je možné umístit nejen na dům, ale také na přístřešek na auto nebo pergolu. Víte jak o ně pečovat? 
 
 

Solární panely na pergolu

Solární panely vytváří naši nezávislost na dodavatelích energie. Hliníková pergola má velmi odolnou konstrukci a lze na ni umístit tenkovrstvé solární panely. Získáte vlastní zdroj energie. Ačkoliv výrobci uvádí, že jsou solární panely bezúdržbové, je potřeba je čas od času vyčistit. 
 

Proč je potřeba fotovoltaické panely čistit? 

Solární  panely umístěné na střeše domu či moderní hliníkové pergoly je potřeba udržovat. Pokud tento fakt ignorujete, dojde ke ztrátě výkonu. Panely jsou částečně čištěny deštěm a větrem. Větší prachové a pylové částečky se však na panelech usazují. Jednotlivé moduly je potřeba pravidelně čistit speciálními přípravky. 
 

O jaký výnos přicházíme?

Udržována  by neměla být jen hliníková pergola, ale i solární a fotovoltaické panely. V prvním roce používání jsou panely v dobrém stavu. V dalších letech používání jejich znečištění narůstá. Na panely pak dopadá méně světla a také infračerveného a ultrafialového záření. Po dvou až třech letech může výkonnost klesnout až o 13%. V dalších letech klesá dle míry znečištění dále. 
 

Péče o panely

Frekvence čištění panelů na hliníkových pergolách a střechách domů pak vychází z jejich umístění, klimatických podmínkách, typu panelů i sklonu instalace. Ve  městech postačí provádět jejich údržbu 2x ročně.  U frekventovaných silnic, průmyslových podniků a v místech s hojným výskytem ptactva provádějte čištění častěji. Panely můžete omývat tlakovou vodou, hadrem s vodou a vhodným čistícím prostředkem. Ve velkých solárních parcích lze používat strojní technologii. Samozřejmostí by mělo být i shrnování sněhu.